Predmet činnosti

Projekty pre stavebné povolenia, projekty skutočného vyhotovenia

-         elektrických zariadení
-         elektrických inštalácií
-         bleskozvodov (ochrana pred bleskom) podľa súboru nových noriem STN 62305

Odborné prehliadky a skúšky (revízie)

-         elektrických zariadení
-         elektrických inštalácií
-         bleskozvodov (ochrana pred bleskom a statickou elektrinou)

Revízie a kontroly

-         elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
-         kontroly elektrických zariadení pracovných strojov

Elektroinštalačné práce

-         Odstraňovanie revíznych závad
-         Montáž, oprava, údržba a rekonštrukcie elektrických zariadení
-         Montáž, oprava a údržba bleskozvodov podľa nových noriem STN 62305
-         Montáž elektroinštalácií novostavieb, rodinných domov, bytoviek, verejných osvetlení
-         Výroba rozvodníc a rozvádzačov do 1000V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu

Poradenstvo a konzultačná činnosť pre oblasti

-         bezpečnost práce pri obsluhe elektrických zariadení, strojov
-         určovanie prostredia a vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov
-         znižovanie nákladov úsporou elektrickej energie
-         navrhovanie inovatívnych riešení
-         inžinierska činnosť

Sprostredkovanie predaja a kúpy elektroinštalačného materiálu, prístrojovej a meracej techniky

Comments are closed.