Referencie

2018
Projekt rekonštrukcie stupačkového vedenia Dunajská, Palisády,
Projektová dokumentácia plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Slnečnice
Realizácie elektroištalácie plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Slnečnice
Revízia elektroištalácie plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Slnečnice
Projektová dokumentácia plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Kostolné Kračany
Projektová dokumentácia odovzdávacej stanice Dolné Kračany
Projektová dokumentácia plynovej kotolne Sand Resort Dúbravka, Bratislava
Projektová dokumentácia elektroinštalácie výrobnej haly Chorvátsky Grob
Projekt NN prípojky pre RD Jarovce, Jablonové, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Pezinok, Čečínska Potôň, Šenkvice
Revízia vnútornej elektroinštalácie RD, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Nová Dedinka
Revízia vnútornej elektroinštalácie byt Petržalka
Revízie elektrospotrebičov Štátny ped. ústav, Bratislava
Revízie elektrospotrebičov Liga proti Rakovine, Bratislava
Revízie NN prípojky pre RD Jarovce, Bernolákovo

2017
Projekt rekonštrukcie stupačkového vedenia Karadžičova, Medzilaborecká, Hurbanovo nám., Sibírska, Sládkovičova, Grosslingová, Jaskov rad, Bratislava
Projektová dokumentácia plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Slnečnice
Realizácie elektroištalácie plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Slnečnice
Revízia elektroištalácie plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Slnečnice
Projekt NN prípojky pre RD Bernolákovo, Bratislava, Čenkovce, Ivanka pri Dunaji, Báhoň, Šenkvice, Reca
Projektová dokumentácia elektroinštalácie pre kontajnerovú umyváreň Nerta, Bratislava
Realizácie elektroinštalácie pre kontajnerovú umyváreň Nerta, Bratislava
Revízia elektroinštalácie pre kontajnerovú umyváreň Nerta, Bratislava
Projektová dokumentácia elektrorozvodov pre záhradníctvo Bernolákovo
Revízie NN prípojky pre RD
Revízia vnútornej elektroinštalácie, priemyselná hala Senec

2016
Projekt rekonštrukcie stupačkového vedenia Povraznícka, Bardošova, Sládkovičova, Račianska, Šancová, Bratislava
Projektová dokumentácia plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Slnečnice
Realizácie elektroištalácie plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Slnečnice
Revízia elektroištalácie plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Slnečnice
Projektová dokumentácie plynovej kotolne Retail Park Slnečnice
Realizácie elektroištalácie plynovej kotolne Retail Park Slnečnice
Revízia elektroištalácie plynovej kotolne Retail Park Slnečnice
Projektová dokumentácia NN prípojky pre bytovku Pezinok, RD Vlky, RD Viničné
Projektová dokumentácia RD Záhorská Bystrica, Plavecký štvrtok, Reca
Projektová dokumentácia modernizácie VO Staškov, Kvetoslavov
Projekt NN prípojky pre prečerpávaciu stanica BVS Ivnak pri Dunaji
Projekt NN prípojky pre RVO Hliník nad Hronom
Revízie spoločných priestorov bytových domov Bratislava
Revízie NN prípojky pre RD, elektroinštalácií
Revízie bleskozvodnej ochrany, priemyselná hala Senec

2015
Projekt rekonštrukcie stupačkového vedenia Svätoplukova, Lazaretská, Kúpelná, Ursínyho, Hviezdoslavovo nám., Riazanská, Púpavová, Pri Šajbách, Palárikova Bratislava
Projekt bleskozvodnej ochrany chata Pezinok
Projektová dokumentácia plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Slnečnice
Realizácie elektroištalácie plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Slnečnice
Revízia elektroištalácie plynovej kotolne a odovzdávacej stanice Slnečnice
Projekt núdzového osvetlenia Bosch Bernolákovo
Projekt NN prípojky pre RD
Riešenie rekonštrukcie automatizácie linky Eisennmann Volkswagen Bratislava
Projektová dokumentácia el. vykurovania kostola Bernolákovo
Rekonštrukcia elektroinštalácie interiéru VŠVU Drotárska cesta, Bratislava
Revízie NN prípojky pre RD, elektroinštalácií
Revízie elektrospotrebičov Štátny ped. ústav, Bratislava
Revízie spoločných priestorov bytových domov Bratislava
Revízia elektroinštalácie autoumyvárka nákl. áut Bratislava

2014
Projekt rekonštrukcie stupačkového vedenia Rybárska Brána, Lehotského, Cyprichova, Súťažná, Bjornsonova, Baštová, Gorkého, L. Dérera, Bratislava
Projekt bleskozvodnej ochrany kostol Bernolákovo
Projekt bleskozvodnej ochrany umyvárka nákl. áut Bratislava
Projekt bleskozvodnej ochrany Palárikova
Projekt elektroinštalácie kaviaren Centro Nitra
NN prípojky pre RD, prečerpávacia stanica BVS
Revízie NN prípojky pre RD, elektroinštalácií
Revízie spoločných priestorov bytových domov

2013
Vnútorná elektroinštalácia rodinné domy Zlaté piesky, Vajnory, Bratislava
Vnútorná elektroinštalácia chata Stupava
Zakreslenie skutkového stavu elektroinštalácie rodinné domy Senec, Slovenský Grob
Rekonštrukcia stupačkového vedenia Pražská, Jesenského, Nám. SNP, Azovská, Sibírska, Gunduličova, Bazová, Tallerova, Pekníkova, Palárikova, Uhrovecká, Palisády
NN prípojky, autoumyvárka Bratislava,
Revízie elektroinštalácie RD Bernolákovo, Slovenský Grob, Senec, objekt POLUS, Bratislava
Revízie elektrických spotrebičov Senec
Revízie spoločných priestorov bytových domov Bratislava
Revízia autoumyvárky nákladných áut
Výroba NN rozvádzačov Bratislava, Bernolákovo

2012
NN prípojky Bratislava, Kráľová pri Senci, Bernolákovo
Rekonštrukcia objektu pre umyvárku nákladných áut J&P TANK WASH, Bratislava
Projekt rekonštrukcie a revízia elektroinštalácie G4S, Bratislava
Rekonštrukcia stupačkového vedenia Heydukova, Obchodná, Bjornsonova, Višňová, Štefánikova, Palárikova, Kadnárova, Tupolevova, Palisády, Grosslingova, Bratislava, Školská, Šamorín
Vnútorná elektroinštalácia rodinné domy Bernolákovo
Projekt ozvučenia školského rozhlasu ZŠ Bernolákovo
Revízie elektrických spotrebičov Bratislava
Revízie elektroinštalácie kotolne Tehelná, Bratislava, revízia bleskozvodov Bernolákovo, Bratislava
Revízie spoločných priestorov bytových domov Bratislava, Dunajská Lužná

2011
NN prípojka Vajnory, Gajary – Malacky, Bernolákovo, Figa – Rimavská Sobota, Ivanka pri Dunaji
Bleskozvody pre rodinné domy Bernolákovo, Ružová dolina Bratislava
Vnútorná elektroinštalácia rodinné domy Stupava, Malinovo
Rekoštrukcia stupačkového vedenia Kalištná, Osloboditeľská, Gunduličova, Holubyho, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Bratislava
Zakreslenie skutkového stavu elektroinštalácie Sociálna poisťovňa Lazaretská
Revízia elektroinštalácie – priemyselná hala SENEC, RD Limbach, NN prípojky Hrubá Borša, Bratislava, Devínska Nová Ves, Vajnory, kotolňa Magurská BA
Revízie elektrických spotrebičov Štátny pedagogický ústav Bratislava, priemyselná hala Senec

2010
Chata, Kuchyňa
SPŠ chemická, Račianska, Bratislava
Rekoštrukcia stupačkového vedenia Štefánikova, Tolstého, Gemerská, Panská, Uhrovecká, Šancová, Heydukova, Svoradova, Bratislava
Autoservis CAREX CHEVROLET/DAEWOO, Bratislava
Rekonštrukcia akumulátorovne, Tržnica, Bratislava
NN prípojka Bernolákovo, Bratislava
Administratívna a ubytovacia  budova, IngSteel, Senec
Výrobná hala, IngSteel, Senec
Pizzeria, Bottova
Autoservis Servisscar, Záhorská Bystrica, Bratislava

2009
Chalupa, Jabloňovce
RD Bernolákovo
Artema-JPK Vajnorská, – rekonštrukcia rozvodov NN, Bratislava
NN prípojka Bernolákovo, Senec, Hurbanova Ves, Zálesie, Šenkvice, Viničné
Rekonštrukcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
OD PRIOR, Piešťany
Rekoštrukcia stupačkového vedenia Povraznícka, Kvetná, Baštová, Palisády, Bratislava

2008
Osvetlenie fasády rísmko-kat. kostola, Bernolákovo
BA, Osadná ul., rekonštrukcia NN, Enermont
BA, Vajnory, obnova NN, Enermont
BA, Vajnory, záhrady bagrovisko, nová TS, VNK, NNK, Enermont
BK Kuchyňa ČOV, NNV, Enermont
BK Pernek VNV, NNV, Enermont
BK, Pernek, Rosáriová, NNK
BK, Pezinok, Potočná ul., úprava – TS, VNK, NNK
Rekoštrukcia stupačkového vedenia Ružová dolina, Svätoplukova, Trenčianska, Azovská, Košická, Bratislava
IPEC, rekonštrukcia priestorov
RD, Limbach, Jarovce, Vrakuňa
Uloženie optického a metalického kábla, Prístav Bratislava

Comments are closed.